Zásady ochrany soukromí

Tato aplikace nesbírá žádné citlivé osobní údaje. Nikdo kromě Vás nemůže přistoupit k datům, které jste zadali do této aplikace, pokud je sami z vlastní iniciativy neposkytnete. Více informací o tom, jak aplikace pracuje s Vašimi daty, naleznete v Licenční smlouvě s koncovým uživatelem (EULA)


Oprávnění požadovaná aplikací

 • Úplný přístup k síti je nezbytný pro:
  • • export/zálohu/synchronizaci Vašich dat do uložiště nacházející se mimo Váše mobilní zařízení (např. e-mail, disk google, atd.).
  • • komunikace s poskytovatelem reklamních služeb.

 • Fotky/média/soubory (čtení/úprava/mazání obsahu na kartě SD) - je vyžadováno pro správnou funkci zálohování/obnovení Vašich dat a export do CSV souboru.
   
 • spuštění při startu - potřebné pro správnou funkci připomínek
   
 • ovládání vibrací - potřebné pro funkci připomínek
   
 • zabránění přechodu zařízení do režimu spánku - potřebné pro funkci připomínek - probuzení telefonu
   
 • vyhledávání účtů v zařízení - potřebné pro funkci zálohování databáze na vaše uložiště Google Disk


Změny zásad ochrany soukromí

Právo na změnu zásad ochrany soukromí je vyhrazeno. Změny v těchto zásadách ochrany soukromí jsou platné a účinné od data platnosti uvedeného níže. Používání aplikace po tomto datu je považováno za platnou dohodu a akceptaci těchto změn.


Platné od 17. ledna 2018